USŁUGI

Z uwagi na duże zainteresowanie i liczne zapytania klientów poszerzyliśmy zakres swojej działalności o świadczenie usług. Wykonujemy między innymi takie prace jak:

- załadunek materiałów sypkich

- wszelkie prace przeładunkowe

- rozładunek towarów

- niwelacja terenu

- zasypywanie fundamentów

- wykopy pod przyłącza wodne, elektryczne, gazowe (usługi minikoparką)

- odwierty pod słupki ogrodzeniowe

- transport materiałów sypkich (ok.18t)

- transport z rozładunkiem HDS.